Leerkracht

Leerkracht, vrouwelijk voor het verzorgen van bijlessen Taal en Rekenen voor 2 leerlingen klas 6 + klas 3 (GLO). Omg Nieuwe Grond. info:7472551