Personeel gezocht

Personeel gezocht, pompbediende & winkel personeel. met medeneming id kaart & bescheidenen. pers aanmelden gow2 kwatta. kwattaweg 237-239. tel 440771